Víš, co je to radost ?

Aktuálně synanet.cz


01. 01. 2010

Od 01.01.2010 Snižujeme ceny u všech tarifů o 10%

Dále se trarif RA333 mění na tarif RA606 bližší informace zde

20. 09. 2009 Vzhledem k neočekávanému  výpadku  serveru  a následnému zprovoznění nového se mění přihlašovací udaje k serveru odchozí pošty.
Pro bližší informace a pomoc s nastavením Nás prosím kontaktujte a to: e-mailem:info@synanet.cz;

synanet@synanet.cz
popřípadě tel.č.: 774637313; 777637313

 

31. 03. 2008

Zprovozněn nový server odchozí pošty SMTP:
mail.synanet.cz
Pro bližší informace a pomoc s nastavením Nás prosím kontaktujte a to: e-mailem:info@synanet.cz;

synanet@synanet.cz
popřípadě tel.č.: 774637313; 777637313
Kolektiv "SYNANET" vám v novém roce přeje hodně radosti a pokoje.
Název SYNANET vyjadřuje propojení dvou krásnych slov – Synalov a Internet. Synalov je malebná vesnice na úpatí Českomoravské vysočiny, kde také sídlí naše společnost, a konecně Internet je celosvětová síť, která je obrovským zdrojem informací pro širokou veřejnost.

    Naše společnost se zabývá především službami spojenými s informačními technologiemi, tj. připojení k Internetu, komplexni nabídkou vypočetní techniky, poradenstvím účetního softwaru pro pro školy, obce a města KEO, účetního programu Money S3 pro zjednodušenou evidenci i podvojné účetnictví

Podporujeme projekt            

co nabízíme?

 

 • kvalitní vysokorychlostní internet, snadno dostupný pro každou domácnost i firmu

 • možnosti připojení v pásmu 2,4 i 5 GHz /ve vybraných lokalitách/

 • garanci kvality služeb

 • telefonní linku bez měsíčních paušálů ve spolupráci s      

 • NONSTOP dohled a podporu zákazníkům, výhodné ceny

 • špičkové technologie a nadstandartní služby oproti jiným poskytovatelům v oblasti WiFi

 • výstavbu a profesionální správu počiítačových sítí , dohled nad zákaznickými servery, kompletní správa IT pro firmy

 • dodávky, instalace a servis serverů na bázi WINDOWS 2003 nebo LINUX, správa EXCHANGE serverů

 • dodávky, instalace a servis PC - dodávky na klíč až do firmy či domácnosti


 •  Pro příjem digitální televize jsme pro Vás připravili

 •  Poradenství, specializovaný prodej, montáž, záruka, servis. Zajistíme kvalitní
 •  příjem českých digitálních programů. České programy v přijímačích s češtinou. Jen
 •  značkové a spolehlivé přístroje (set top box) a doplňky.

Firma Ing. Michal Škvařil - SYNANET v rámci zdokonalování služeb připravuje pro své zákazníky službu, umožňující elektronickou fakturaci nákladů za telekomunikační služby poskytované v síti SYNANET.

Tato služba zahrnuje nejen elektronické odesílání nebo příjem faktur ale automatizuje celý proces fakturace. Díky automatizaci celého procesu se snižuje možnost vzniku chyb což přispěje a přispívá k Vaší spokojenosti.
Nutnými podmínkami pro provozování elektronické fakturace je zabezpečení integrity (zprávu není možno neoprávněně modifikovat) a autenticity (zpráva obsahuje jednoznačné informace o jejím autorovi).
Tyto požadavky jsou zajištěny elektronickým certifikátem.
Elektronická faktura je zasílána prostřednictvím elektronické pošty na Vámi zvolenou e-mailovou adresu ve formátu .pdf. To znamená, že ze strany zákazníka není nutno provádět žádné technické změny.
Dojde-li ke ztrátě příslušného e-mailu, která může být způsobena lidským faktorem nebo technickou závadou nemusíte mít obavy. Postupně vám budou doručeny dvě upomínky a pokud i přes to nebude faktura doručena (její převzetí musí být ze strany zákazníka potvrzeno), obdržíte doklad v klasické papírové podobě.
Fakturace je prováděna vždy na plátce služeb.

Co Vám elektronická fakturace přináší:

* Rychlé a snadné dohledání všech dokladů a souvisejících informací
* Zvýšení efektivnosti procesů při zpracování faktury
* Zamezení vzniku chyb
* Fakturu máte k dispozici z kteréhokoliv místa, kde se dostanete k elektronické poště
* Máte možnost archivace ve svém počítači k pozdějšímu použití

Výhody elektronické fakturace

* elektronická fakturace šetří papír a je ekologická
* odpadá zasílání dokladů poštou
* archivace dokladů probíhá na elektronických médiích (šetří prostory)

Cena

Elektronická fakturace je poskytována ZDARMA.


Elektronická fakturace a legislativa

U elektronické fakturace není nutný žádný formální proces přijetí faktury, evidence faktury či opětovného zadání faktury do účetního programu vedeného na počítači.
Novela zákona o dani z přidané hodnoty č. 322/2003 Sb., která mění zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, účinná od 1. října 2003, mimo vybraná ustanovení, jež nabyla účinnosti až od 1. ledna 2004, přímo definuje daňové doklady v elektronické formě.
Tato novela stanovuje pro plátce nové povinnosti, mimo jiné i uchovávat daňové doklady v písemné nebo elektronické formě tak, jak byly vystaveny. Dále je podle této novely umožněno převést doklady vystavené v písemné formě do formy elektronické. Elektronická forma dokladu, která byla vytvořena převodem z papírové, se považuje rovněž za daňový doklad. V oblasti elektronické formy daňových dokladů výše uvedený zákon odkazuje na zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu.
Podle § 33 odst. 6 zákona o účetnictví platí, že účetní záznam může být i nečitelný, tj. z toho lze dovodit, že čitelný neznamená písemnou formu, a tedy ani povinnost jej vytisknout. Účetní záznam tedy může být za splnění výše uvedených podmínek pouze v elektronické podobě. Důkazní břemeno v prokázání hodnověrnosti daňového dokladu v elektronické podobě pro účely daňového řízení, případně soudního řízení, je ale na tom, kdo jej vystavil.
 


Bezdrátová síť SYNANET používá výhradně mikrovlnné technologie v bezlicenčním pásmu 2,4 GHz, 5,8 GHz a 10 GHz. Provozovatel sítě je držitelem licence ČTÚ. K propojení jednotlivých buněk jsou použity proprietární spoje postavené na technologiích společnosti Mikrotik - což zaručuje bezproblémový, garantovaný spoj s velkým potenciálem vyrovnat se s jakýmkoliv zarušením v oblasti. Tyto páteřní spoje umožňující komunikovat rychlostí až 54 Mbps. Na všech serverech je užit výhradně operační systém GNU/Linux (Gentoo & Debian).
Zákazníkům je možno poskytnout sdílenou linku za velmi přijatelnou cenu oproti "drátovým" technologiím. Pro rodiny/domáctnosti je zde nabídky velmi výhodného sdíleného připojení, kdy za minimální cenu lze získat velmi rychlou přípojku dostačující např: i pro online sledování televize.

(c) 2009 www.synanet.cz
Vyrobilo STUDIO D7